Svømmeamfi

Broringe der skaber sammenhæng mellem fjord og svømmehal

En større amfiteaterlignende trækonstruktion på pæle placeres halvt på land, halvt i vand. Som en udvidet form for badebro vokser amfiteaterets gang- og siddetrin fra skrÂningen ved Fjordstien over sandet ud over havet og binder Fjordstien sammen med svømmehallen.

Svømmeamfien gør stranden og fjorden mere tilgængelig og gør det muligt at opleve begge på en særlig måde. Den åbner op for en række måde at indtage og bruge Ringkøbings ekstraordinære placering ved kysten på: Beach volley, sandaktiviteter, udspring, gynge, ophold, eksempelvis solbadning, og leg. Amfiteaterformen gør det oplagt at afholde arrangementer. Der indtænkes omklædningsfaciliteter.

En yngre generation af havnebade, som startede med Havnebadet på Islands Brygge i København i 2003 og siden har spredt sig til andre hjørner af landet, har givet nye muligheder for at opleve byen og naturen og inspireret til fysisk udfoldelse. Som facilitet af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet udgør havnebadede en attraktion, som skaber samlingspunkt og liv. Her kan man bade sommer og vinter, mødes, slappe af eller sole sig.

Skulpturelle legelandskaber kan skabe et samspil mellem børn og de fysiske rammer, der inviterer til fysisk aktivitet gennem leg og læring. Originale udformninger af legepladser, der ikke på forhånd har en defineret funktion, kan i højere grad udfordre børnenes fantasi og kropslige motorik til at finde nye måder at navigere i landskabet på.

Således kan nye fysiske rammer tilbyde nye muligheder for leg og relationer. Ved at omdanne gaden som legeplads introducerer man samtidig et helt nyt rum, som med Èt er gået fra at være bilernes, til at være børnenes og alle andres.