Vores Vision

BØRNENES BY danner ramme om et tryggere, mere tilgængeligt og mangfoldigt Ringkøbing. Visionen er at øge børns livskvalitet gennem forbedringer af det offentlige rum. Leg, læring og landskab flettes sammen med institutioner og boligområder, hvor børn og voksne bor og opholder sig dagligt. Infrastrukturen tilpasses, således at børn kan færdes sikkert og frit mellem hjem, skole og fritid. BØRNENES BY tilbyder sportslige aktiviteter og naturoplevelser, sociale mødesteder og rekreative tilbagetrækningssteder.

Visionen inkluderer tre strenge:

 

EN AKTIV BY

Ringkøbing skal være en by, der bliver brugt! Den skal tilbyde borgerne et rigt udbud af sport-, lege- og opholdsmuligheder. Det skal være sikkert at cykle eller gå til fods til skole. Der skal være attraktive tilbud om forskellige former for leg og bevægelse. Den aktive by giver børn lov til at udfordre sig selv via oplevelser og fysiske udfoldelsesmuligheder, der rækker ud over det sædvanlige.

 

EN BLÅ-GRØN BY

Ringkøbings eksisterende, unikke landskabelige kvaliteter af hav, skov, åbne enge og friområder skal gøres mere synlige og tilgængelige. Det blå og det grønne står for netværket af henholdsvis fjord, vandløb, åbne enge, søer, moseområder, overdrev og strandeng. Den blå-grønne by peger på det enorme potentiale af ubebyggede flader, Ringkøbing besidder. Visionen styrker den fysisk og mentalt rekreative funktion, landskabet kan have for byen

 

EN BY FOR ALLE

En cykeltur om morgenen, tumlen på klatreredskaber efter skole, derefter en dukkert i fjorden eller et stop ved Alkjær Lukke under træernes skygge. Den mangfoldige by adresserer forskellige menneskers – til tider modstridende – ønsker, behov og præferencer og formidler overgange mellem forskellige krav, steder og aktiviteter