Byrum for liv og leg

BØRNENES BY danner ramme om et tryggere, mere tilgængeligt og mangfoldigt Ringkøbing.

Visionen er at øge børns livskvalitet gennem forbedringer af det offentlige rum.

 

Leg, læring og landskab flettes sammen med institutioner og boligområder, hvor børn og voksne bor og opholder sig dagligt.

Infrastrukturen tilpasses, således at børn kan færdes sikkert og frit mellem hjem, skole og fritid.

BØRNENES BY tilbyder sportslige aktiviteter og naturoplevelser, sociale mødesteder og rekreative tilbagetrækningssteder.

Projekter

På pladsen mellem skole, plejehjem og boligområde lukkes der af for gennemkør-sel for biler, og vejen omdannes til et unikt landskab af lege-, sports- og opholdsmulig-heder. Ved at lukke vejen af adskilles kørsel og leg i zoner, og der opstår en plads for sikker passage og ophold. Parkeringsplad-sen, der i dag forårsager trafikprop, flyttes ud i enden af vejen. Her kan børn afleveres i biler i roligere omgivelser og gå de sidste 100 m til skolen. Urbane møbler og redskaber henvender sig til forskellige generationer og kulturer, udøvende og publikum. Legeredskaberne har efter brugernes ønske hovedvægt på hoppe- og balanceaktiviteter. Projektet kan realiseres i forskellige versioner, som af-stemmes mellem kommune og institutioner. Eksempelvis kan man nøjes med at åbne/lukke for gennemkørsel for biler i bestemte tidsrum på dagen.

Mosle Mekka

Mødet mellem skole og boligområde.

Til aktivering af alle unge og ældre i hele området.

Slangen

Forbindelsen mellem Alkjærskolen, klubben og daginstitutionerne.

Et parklandskab til fysisk udfoldelse.

Vellingvej Passagen

Passagen med plads til leg, sikker færdsel og tryghed.

Frihed til at komme omkring.

Svømmeamfi

Flydende broringe der skaber sammenhæng mellem fjor og svømmehal.

Vellingvej Passagen

"Det ville være fedt, hvis vi kunne cykle helt ned til fjorden uden at skulle være bange, fordi det er farligt at komme over en vej, hvor bilerne ører stærkt".

Lærke Jakobsen, 10 år

Svømmeamfi

"Hvis der laves et bassin med tilstrækkelig dybde til, at man kan få et friluftsbad ved svømmehallen, og måske med fryseanlæg

til en skøjtebane om vinteren - så ville fjorden blive meget mere spændende for alle de unge i og omkring byen. 

Det ville være et oplagt hænge-ud-sted".

Hjalte Knudsen, 19 år

Ønske projekter

"Det ville være fantastisk, hvis en opdateret idrætshal på Alkjærskolen anno 2020 kunne understøtte foreningslivet i højere grad end idag.

Som frivillig leder indenfor gymnastikken ser jeg et stort behov for, at vi i Ringkøbing by får bedre faciliteter til gymnaster og springere.

Idag skal vi langt udenfor byen for at kunne træne i et moderne springcenter,hvilket afskærer mange fra muligheden for at kunne deltage."

Gudmund Kristensen, Direktør B. & V. Kristensen

Børnenes input

Børns idræts- og bevægelsesmiljøer har næsten altid været udformet af voksne!

BØRNENES BY har helt ekstraordinært arbejdet helt målrettet med indraglese af børn i såvel idé- og formgivningsprocessen.

Dette er et tiltag, der styrker projektet og samtidigt åbner for muligheder, vi voksne aldrig ville have opdaget.

Trine Falbe, Experience design konsulent, Master i digital formgivning

 

BØRNENES BY giver mulighed for at bygge nye relationer mellem forskellige

Alle aldersgrupper 0-100 år

Alle kulturer - mere end 34 nationer i skoledistriktet

Alle interesser - 12 foreninger og institutioner

Relationer, der skaber tillid og dermed livsglæde, livsmod og motivation.

Relationer, der nedbryder grænser og barrierer samt gør livets overgange lettere.