Vellingvej passagen

Sikker forbindelse og skolevej.

Området omkring Alkjærskolen fungerer ikke optimalt idag. Trafikken prioriterer biler over børn, der mangler forbindelser mellem institutioner og områder, og store grønne områder ligger mere eller mindre ubeskyttede hen. Der er stort potentiale for at skabe sammenhænge og forløb via byrum, grønne ruter og legelandskaber. Børnene kan således komme væk fra vejene, ind i de grønne områder og rundt i hele byen - trygt og uforhindret.

Der skabes en sjov og sikker forbindelse over Vellingvej, hvor biler sænker farten, således at skolens elever, plejehjemmets beboere og Schuberts unge kan færdes sikkert mellem byen og fjorden. Forbindelsen inkluderer rumlige elementer så som græs og siddeelement, opstregninger belægnings- og farveskift, der visuelt rækker ud over det sædvanlige, eksempelvis skæve zebrastriber. Passagen kan forbinde skolen med den vestlige port til børnenes by og stien til Drømmenes Allé.

Detaljeringer i belægningen kan fungere hastighedsdæmpende. Med alternative arkitektoniske udformninger kan man bryde gadeforløbet og få folk til at stoppe op eller sænke farten, hvormed sikkerheden for de bløde trafikanter øges. Samtidig kan et flot visuelt udtryk virke inviterende og sprede godt humør.

Skulpturelle legelandskaber kan skabe et samspil mellem børn og de fysiske rammer, der inviterer til fysisk aktivitet gennem leg og læring. Originale udformninger af legepladser, der ikke på forhånd har en defineret funktion, kan i højere grad udfordre børnenes fantasi og kropslige motorik til at finde nye måder at navigere i landskabet på.

Således kan nye fysiske rammer tilbyde nye muligheder for leg og relationer. Ved at omdanne gaden som legeplads introducerer man samtidig et helt nyt rum, som med ét er gået fra at være bilernes, til at være børnenes og alle andres.